หน้าแรก เข้าระบบสมาชิก กระดานสนทนา บทเรียน,ข้อสอบ ออนไลน์ ติดต่อทางโรงเรียน

ระบบตรวจสอบผลการเรียน


 • รหัสนักเรียน

 • รหัสผ่าน


 • เมนูหลัก

  หน้าหลัก
  หน้าแรก
  ติดต่อเรา
  แนะนำบอกต่อ
  ข้อมูลทั่วไป
  ข่าวสาร
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้
  บริการ
  อื่นๆ
  _NSHEADER

  คำคมวันนี้

  ภาษาล้านนา(กำเมือง)

  กำบ่มีแป๋งใส่   กำบ่ใหญ่แป๋งเอา

  หมายถึง  การใส่ร้ายป้ายสี สร้างเรื่องใส่ความโดยไม่มีมูลความจริง


  __

  picture
 • every

 • มุมมอง ImageFlow_forgJSHot HitsHot VotesHot New

  มุมมอง ImageFlow
  เลือกอัลบั้ม   ->  
  • เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2554 โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ขาลสุวรรณเกมส์ ครั้งที่ 10 ขึ้น
   โดยกิจกรรมภายในงานได้จัดให้มีการแข่งขันทั้งกีฬาพื้นบ้านและกีฬาสำหรับผู้ปกครอง

 • Array
  ภาพโดย khansuwan
  เมื่อ 2554-12-27 11:47:43
  เข้าชม 255
  จำนวนผู้ลงคะแนน 0
 • 1324961328.jpg
  ภาพโดย khansuwan
  เมื่อ 2554-12-27 11:48:48
  เข้าชม 284
  จำนวนผู้ลงคะแนน 10
 • 1324961538.jpg
  ภาพโดย khansuwan
  เมื่อ 2554-12-27 11:52:18
  เข้าชม 271
  จำนวนผู้ลงคะแนน 0
 • 1324961663.jpg
  ภาพโดย khansuwan
  เมื่อ 2554-12-27 11:54:23
  เข้าชม 273
  จำนวนผู้ลงคะแนน 10
 • 1324961727.jpg
  ภาพโดย khansuwan
  เมื่อ 2554-12-27 11:55:27
  เข้าชม 262
  จำนวนผู้ลงคะแนน 0
 • 1324961755.jpg
  ภาพโดย khansuwan
  เมื่อ 2554-12-27 11:55:55
  เข้าชม 275
  จำนวนผู้ลงคะแนน 0
 • 1324961819.jpg
  ภาพโดย khansuwan
  เมื่อ 2554-12-27 11:56:59
  เข้าชม 242
  จำนวนผู้ลงคะแนน 0
 • 1324961873.jpg
  ภาพโดย khansuwan
  เมื่อ 2554-12-27 11:57:53
  เข้าชม 236
  จำนวนผู้ลงคะแนน 0
 • 1324963183.jpg
  ภาพโดย khansuwan
  เมื่อ 2554-12-27 12:19:43
  เข้าชม 275
  จำนวนผู้ลงคะแนน 0
 • 1324963284.jpg
  ภาพโดย khansuwan
  เมื่อ 2554-12-27 12:21:24
  เข้าชม 270
  จำนวนผู้ลงคะแนน 0
 • 1324963374.jpg
  ภาพโดย khansuwan
  เมื่อ 2554-12-27 12:22:54
  เข้าชม 277
  จำนวนผู้ลงคะแนน 0
 • 1324963502.jpg
  ภาพโดย khansuwan
  เมื่อ 2554-12-27 12:25:02
  เข้าชม 253
  จำนวนผู้ลงคะแนน 0
 • 1324963631.jpg
  ภาพโดย khansuwan
  เมื่อ 2554-12-27 12:27:11
  เข้าชม 269
  จำนวนผู้ลงคะแนน 0
 • 1324963760.jpg
  ภาพโดย khansuwan
  เมื่อ 2554-12-27 12:29:20
  เข้าชม 247
  จำนวนผู้ลงคะแนน 0
 • 1324963787.jpg
  ภาพโดย khansuwan
  เมื่อ 2554-12-27 12:29:47
  เข้าชม 255
  จำนวนผู้ลงคะแนน 0
 • 1324963841.jpg
  ภาพโดย khansuwan
  เมื่อ 2554-12-27 12:30:41
  เข้าชม 252
  จำนวนผู้ลงคะแนน 11
 • 1324963975.jpg
  ภาพโดย khansuwan
  เมื่อ 2554-12-27 12:32:55
  เข้าชม 359
  จำนวนผู้ลงคะแนน 0
 • 1324964039.jpg
  ภาพโดย khansuwan
  เมื่อ 2554-12-27 12:33:59
  เข้าชม 243
  จำนวนผู้ลงคะแนน 0
 • 1324964266.jpg
  ภาพโดย khansuwan
  เมื่อ 2554-12-27 12:37:46
  เข้าชม 408
  จำนวนผู้ลงคะแนน 0
 • 1324964342.jpg
  ภาพโดย khansuwan
  เมื่อ 2554-12-27 12:39:02
  เข้าชม 254
  จำนวนผู้ลงคะแนน 0
 • 1324964444.jpg
  ภาพโดย khansuwan
  เมื่อ 2554-12-27 12:40:44
  เข้าชม 281
  จำนวนผู้ลงคะแนน 20
 • Array
  ภาพโดย khansuwan
  เมื่อ 2554-12-27 12:41:05
  เข้าชม 242
  จำนวนผู้ลงคะแนน 0
 • 1324964530.jpg
  ภาพโดย khansuwan
  เมื่อ 2554-12-27 12:42:10
  เข้าชม 279
  จำนวนผู้ลงคะแนน 20
 • 1324964684.jpg
  ภาพโดย khansuwan
  เมื่อ 2554-12-27 12:44:44
  เข้าชม 251
  จำนวนผู้ลงคะแนน 0
 • 1324964730.jpg
  ภาพโดย khansuwan
  เมื่อ 2554-12-27 12:45:30
  เข้าชม 269
  จำนวนผู้ลงคะแนน 0
 • 1324965343.jpg
  ภาพโดย khansuwan
  เมื่อ 2554-12-27 12:55:43
  เข้าชม 284
  จำนวนผู้ลงคะแนน 0
 • ชื่อภาพ แข่งขันวิ่งกระสอบ
  ภาพโดย khansuwan
  เมื่อ 2554-12-27 12:59:27
  เข้าชม 249
  จำนวนผู้ลงคะแนน 0
  ชื่อภาพ วิ่งเก็บของนักเรียนระดับเตรียมอนุบาล
  ภาพโดย khansuwan
  เมื่อ 2554-12-27 13:03:23
  เข้าชม 284
  จำนวนผู้ลงคะแนน 0
  ชื่อภาพ หนูน้อยขี่สัตว์
  ภาพโดย khansuwan
  เมื่อ 2554-12-27 13:05:18
  เข้าชม 262
  จำนวนผู้ลงคะแนน 0
  ชื่อภาพ ขี่ม้าก้านกล้วย
  ภาพโดย khansuwan
  เมื่อ 2554-12-27 13:07:31
  เข้าชม 274
  จำนวนผู้ลงคะแนน 0
  ชื่อภาพ เดินกะลา
  ภาพโดย khansuwan
  เมื่อ 2554-12-27 13:09:06
  เข้าชม 255
  จำนวนผู้ลงคะแนน 0
 • 1324966288.jpg
  ภาพโดย khansuwan
  เมื่อ 2554-12-27 13:11:28
  เข้าชม 259
  จำนวนผู้ลงคะแนน 0
 • ชื่อภาพ วิ่งส่งลูกมะพร้าว
  ภาพโดย khansuwan
  เมื่อ 2554-12-27 13:14:50
  เข้าชม 324
  จำนวนผู้ลงคะแนน 0
  ชื่อภาพ วิ่งผลัด
  ภาพโดย khansuwan
  เมื่อ 2554-12-27 13:16:27
  เข้าชม 274
  จำนวนผู้ลงคะแนน 0
  ชื่อภาพ วิ่งผลัด
  ภาพโดย khansuwan
  เมื่อ 2554-12-27 13:17:43
  เข้าชม 371
  จำนวนผู้ลงคะแนน 3
  ชื่อภาพ แชร์บอล
  ภาพโดย khansuwan
  เมื่อ 2554-12-27 13:20:08
  เข้าชม 259
  จำนวนผู้ลงคะแนน 0
  ชื่อภาพ แชร์บอล
  ภาพโดย khansuwan
  เมื่อ 2554-12-27 13:22:17
  เข้าชม 261
  จำนวนผู้ลงคะแนน 0
  ชื่อภาพ แข่งขันฟุตบอลรอบตัดสิน
  ภาพโดย khansuwan
  เมื่อ 2554-12-27 13:23:29
  เข้าชม 260
  จำนวนผู้ลงคะแนน 0
 • 1324967072.jpg
  ภาพโดย khansuwan
  เมื่อ 2554-12-27 13:24:32
  เข้าชม 308
  จำนวนผู้ลงคะแนน 10
 • ชื่อภาพ กีฬาผู้ปกครอง
  ภาพโดย khansuwan
  เมื่อ 2554-12-27 13:37:18
  เข้าชม 350
  จำนวนผู้ลงคะแนน 0
 • 1324968477.jpg
  ภาพโดย khansuwan
  เมื่อ 2554-12-27 13:47:57
  เข้าชม 253
  จำนวนผู้ลงคะแนน 0
 • ImageFlow frogJS ©
  โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์